Hong

東方表行集團(00398.HK)遭HSBC Global Asset Management (Hong Kong)減持147.2萬股

  • 2022-06-17
  • 389

  格隆匯APP獲悉,根據聯交所最新權益披露資料顯示,2022年6月15日,東方表行集團(00398.HK)遭HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited在場內以每股均價4.6638港元減持147.2萬股,涉資約686.51萬港元。...

更多

中智全球(06819.HK)獲Computershare Hong Kong Trustees增持10萬股

  • 2022-06-17
  • 355

  格隆匯APP獲悉,根據聯交所最新權益披露資料顯示,2022年6月14日,中智全球(06819.HK)獲Computershare Hong Kong Trustees Limited在場內以每股均價5.7815港元增持10萬股,涉資約57.815萬港元。  增持後,Comp...

更多